Projektudvikling

Kontakt Allan på mobil nr. 2258 8300 eller på mail.

LODSEJER?

 

Er du lodsejer, og har du et egnet vindmølleområde?

Vi tilbyder lodsejere at skræddersy et samarbejde omkring udviklingen af netop dit vindmølleprojekt, dvs. en 100 % skræddersyet løsning til netop dine behov og ønsker.

Vi har en åben partnerskabs filosofi og du skal altid sørge for at forhøre dig hos Ecopartner førend du indgår en aftale.

 

 

Hvis det er nødvendigt at nedtage eksisterende møller eller ejendomme, har vi den nødvendige erfaring til at bære et sådant udskiftningsprojekt igennem til succes for alle de involverede parter.

ER DIT OMRÅDE EGNET?

 

Vurdering af et områdes egnethed og arbejdet med at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser til opførelse af vindmøllerne er vort speciale.

 

Sammen med de berørte parter i projektet skaber vi det faglige grundlag for en seriøs sagsbehandling og efterfølgende godkendelse af projektet.

 

 

NETOP AFSLUTTEDE BYGGEPROJEKTER

Vejle & Ikast-Brande kommuner, Svindbæk, Midtjyske Motorvej,

10 stk. Siemens 3,2 MW vindmøller er netop idriftsat - februar 2018

 

Tønder kommune, Vindtved, Sæd,

6 stk. Vestas V126 3,45 MW vindmøller er netop idriftsat - februar 2018

 

Odder kommune, Torrild,

3 stk. 100m. høje vindmøller i 2 MW-klassen. Tilladelserne er opnået og indkøb af møller, samt planlægning af eksekvering er pt. igangværende - marts 2018

 

PROJEKTER UNDER UDVIKLING

 

Vi udvikler løbende nye vindmølleprojekter, hvoraf følgende projekt aktuelt er under lokalplanlægning:

Ikast-Brande kommune, Ulkær Mose,

11 stk. 150m. høje møller i 3 MW-klassen

MØDE

 

Har du et projekt du ønsker at tale uforpligtende om, så kontakt Allan Dahl Larsen for at aftale et uforpligtende frokostmøde.