Hjem

Ecopartner

 

Ecopartner blev stiftet for cirka 10 år siden og drives af erfarne vindmøllefolk, og de fire partnere har været i møllebranchen i sammenlagt mere end 75 år.

 

Vore aktiviteter er koncentreret i Danmark og i Tyskland og deler sig på tre indbyrdes forbundne områder:

 

Vi administrerer og drifter i dag ca. 135 vindmøller i Danmark og Tyskland, der tilsammen leverer ca. 250 mio. kWh.

Personligt eller via selskaber er vi medejere af de fleste af disse vindmøller. De senere år har vi påtaget os driftsansvaret for vindmøller der er ejet af tredjemand - men vi driver dem fortsat, somom vi ejede dem selv!

Den daglige drift og vindmølleadministration af din tyske vindmølle kan du trygt lade Ecopartner håndtere. Det gør vi både kompetent og konkurrencedygtigt.

 

Vi arbejder med udvikling og opførelse af nye vindmølleprojekter i Danmark, og har i dag en god portefølje af projekter i hele landet, der føres frem i det tempo, som de danske myndigheder tillader.

 

Endelig har vi over de seneste 10 år opkøbt et antal vindmøller i Tyskland, der efterfølgende er formidlet til et større antal danskere, der ønsker at foretage en fornuftig langsigtet investering i vedvarende energi projekter med en positiv drift.

Vi deltager som grundregel altid selv som blivende medejere i vore investeringsprojekter, hvilket også er med til at begrænse antallet af årlige projektudbud til et eller to projekter. Information om nye investeringsprojekter udsendes til vore allerede eksisterende investorer og annonceres ofte også på vores hjemmeside.

 

HOVEDAKTIVITETER

ADMINISTRATION

 

Vi administrerer ca. 135 møller i Danmark og Tyskland, og håndterer alle forhold i et vindmølleprojekt. Vi har et indgående kendskab til alle vores projekter, og ved hvad vi taler om!

 

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING

 

Vi har en række danske projekter under udvikling, og søger altid efter nye projekter at udvikle. Vores udvikling sker altid i et meget tæt og åbent samarbejde med de involverede parter.

 

Læs mere

SALG AF MØLLEPROJEKTER

 

Vi evaluere løbende mange tyske og danske vindmølleprojekter, og de bedste af disse projekter vælger vi selv at investere i, og inviterer efterfølgende vores investorer med ind!

 

Læs mere

VORES PROJEKTER

 

Vores udbudsprojekter er altid kendetegnet ved at vi selv deltager som investor og med mindst 10 % ejerskab.

 

Ved at vi selv deltager i vores projekter er du sikker på, at vi har samme interesser som dig, når det gælder om at optimere driften og afkastet på din vindmølleinvestering. Det kan f.eks. være:

 

  • Servicekontrakten
  • Forsikringsaftalen
  • Teknisk tilsyn
  • Finansiering
  • Overvågning
  • Ved skift af hovedkomponenter