Hjem

Ecopartner

 

Ecopartner blev stiftet for godt og vel 10 år siden og drives af erfarne vindmøllefolk, og de fire partnere har været i møllebranchen i sammenlagt mere end 75 år.

 

Vore aktiviteter er koncentreret i Danmark og i Tyskland og deler sig på tre indbyrdes forbundne områder:

 

Vi drifter i dag ca. 125 vindmøller, der tilsammen leverer 250 mio. kWh strøm fordelt på Danmark og Tyskland. Personligt eller i selskab er vi medejere af de fleste af disse vindmøller, men vi har i Ecopartner i de seneste år også påtaget os driftsansvaret for vindmøller ejet af andre. Den daglige drift og vindmølleadministration af din tyske vindmølle kan du trygt lade Ecopartner håndtere. Det gør vi både kompentent og konkurrencedygtigt.

 

Vi arbejder med udvikling og opførelse af nye vindmølleprojekter i Danmark og har i dag en betydelig portefølje af projekter, der føres frem i det tempo som de danske myndigheder pt. tillader. Ét projekt har modtaget VVM-tilladelse og afventer endelig afgørelse i Naturklagenævnet, fem projekter befinder sig i VVM-proces, heraf er der udarbejdet VVM-rapport for tre projekter. Næste projektbyggeri ventes påbegyndt i 2017.

 

Endelig har vi over de seneste 10 år med held opkøbt et antal vindmøller i Tyskland, der efterfølgende er formidlet til et større antal danskere, der ønsker at foretage en fornuftig investering i vedvarende energi projekter med en positiv drift.

Vi deltager som grundregel altid selv som blivende medejere i vore investeringsprojekter, hvilket også er med til at begrænse antallet af projektudbud til et par projekter årligt. Information om nye investeringsprojekter udsendes til vore allerede eksisterende investorer og annonceres i øvrigt på vor hjemmeside.

 

HOVEDAKTIVITETER

ADMINISTRATION

 

Vi administrerer ca. 135 møller i Danmark og Tyskland, og håndterer alle forhold i et vindmølleprojekt. Vi har et indgående kendskab til alle vores projekter, og ved hvad vi taler om!

 

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING

 

Vi har en lang række projekter under udvikling, og søger altid efter nye projekter at udvikle. Vores udvikling sker altid i et meget tæt og åbent samarbejde med de involverede parter.

 

Læs mere

SALG AF MØLLEPROJEKTER

 

Vi evaluere løbende mange tyske og danske vindmølleprojekter, og de bedste af disse projekter vælger vi selv at investere i, og inviterer efterfølgende vores investorer med ind!

 

Læs mere

VORES PROJEKTER

 

Vores udbudsprojekter er altid kendetegnet ved at vi selv deltager som investor og med mindst 10 % ejerskab.

 

Ved at vi selv deltager i vores projekter er du sikker på, at vi har samme interesser som dig, når det gælder om at optimere driften og afkastet på din vindmølleinvestering. Det kan f.eks. være:

 

  • Servicekontrakten
  • Forsikringsaftalen
  • Teknisk tilsyn
  • Finansiering
  • Overvågning
  • Ved skift af hovedkomponenter